Simple Api

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW

SAC: PROSTY INTERFEJS API DLA CSS

CSS

CSS1

CSS2

CSS1 Pakiet Testowy

W3C Core Styles

CSS Walidator

Polskie tłumaczenie “SAC: The Simple API for CSS”

Lokalizacja: http://pressrelease24.com/simpleapi.htm

Dokument ten jest tłumaczeniem “SAC: The Simple API for CSS”. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/Style/CSS/SAC/ Dokument jest chroniony prawem autorskim.

SAC 1.0 jest standardowym interfejsem parsera CSS i w założeniu pracuje ze stylami CSS1, CSS2, CSS3 (prace aktualnie w trakcie) oraz innymi językami pochodzącymi od CSS.

Status

Zapraszamy do wysyłanie uwag na temat SAC. Najlepiej wysyłać je na publiczną listę mailową www-style@w3.org. Archiwum jest dostępne pod adresem http://lists.w3.org/Archives/Public/www-style/.

Ten interfejs API jest wersją beta, która w każdej chwili może zostać zaktualizowana, zastąpiona lub całkowicie zarzucona. Nie należy więc odwoływać się do niej inaczej niż w kontekście “prac w toku”. Prace nad interfejsem trwają i nie oznacza to poparcia ani zgody udzielonych przez W3C ani członków Style Activity.

Ten interfejs API powstaje jako część działalności W3C Style Activity.

NOTATKI

W3C – Notatki
Japońskie tłumaczenie W3C – Notatki (Podziękowania dla Atsushi Sugimura)
SAC 1.3: IMPLEMENTACJA Java

SAC 1.3 (Download)
SAC 1.3 Online javadoc documentation (Download)
Niektóre implementacje SAC w Java:
Flute 1.2 (download) (W3C). Ta implementacja korzysta z JavaCC.
Batik SAC 1.2 CSS Parser (Apache). Mniejsza i szybsza niż flute! Dostępna tylko na serwerach z Apache CVS.
CSS Parser (David Schweinsberg). Parser CSS (wkrótce zostanie zaktualizowany do wersji SAC 1.3) zaimplementowany jako pakiet klas Java, który wprowadza tekst źródłowy w formacie Cascading Style Sheets Level 2 i zwraca drzewo Document Object Model Level 2 Style. Aplikacje mogą też korzystać z SAC. Celem interfejsu jest umożliwienie programistom Java pracy nad włączeniem informacji o Kaskadowych Arkuszach Stylów, przede wszystkim w kontekście programowania aplikacji XML.
SAC 1.3: IMPLEMENTACJA C

SAC 1.3 C (Download)
SAC 1.3: IMPLEMENTACJA Ruby

Aaron Patterson stworzył częściową implementację. Patrz: strony CSSPool.
SAC 1.0: IMPLEMENTACJA Perl

Robin Berjon stworzył wersją SAC dla Perla. Patrz: powiadomienie.
W3C Activities Tech. reports Translations Software Site index Search Nearby: Style Blog CSS

CSS Valid CSS!

Philippe Le Hégaret
Copyright © 2000- W3C® (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply.

Online Coupons

We love buying our software and supplies online this includes not only our hacking stuff, but also our biohacking gear like a Bulletproof Brain Octane coupon to help get our brains going for coding.