Custom DTD

Nie używajcie własnych nagłówków DTD!

Polskie tłumaczenie “Don’t use “custom DTDs”!”

Lokalizacja: http://pressrelease24.com/customdtd.htm

Dokument ten jest tłumaczeniem “Don’t use “custom DTDs”!”. Przekład ten nie jest przekładem normatywnym i może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia. Status normatywny posiada jedynie wersja w języku angielskim na stronie W3C http://www.w3.org/Style/customdtd Dokument jest chroniony prawem autorskim.

?

Nie!

O co chodzi z tym elementem ?

Na stronie W3C Style można znaleźć element . Element nie należy do języka HTML, a mimo to strona poprawnie przechodzi walidację w niektórych walidatorach poprawności kodu HTML. O co tu chodzi?

W rzeczywistości, ta strona jest poprawna składniowo, ponieważ sam element został zadeklarowany w treści dokumentu. Jeżeli elementy pozostają poprawnie zadeklarowane, strona przejdzie walidację od strony SGML/XML.

Mimo to strona nie jest poprawna od strony semantycznej. Jest to dokument SGML, ale nie jest on dokumentem HTML. Nie istnieją oficjalne standardy definiujące znaczenie i funkcje elementu .

Na stronie W3C Style niestandardowy element został umieszczony w charakterze żartu. Osoby zaznajomione z historią stylów CSS zapewne pamiętają, że jedną z przyczyn powstania stylów CSS była właśnie potrzeba uniknięcia opracowywania niestandardowych elementów takich jak tylko dla konkretnego typu przeglądarki.

Nie róbcie tego!

Od strony techniczne, dodawanie niestandardowych elementów odbywa się poprzez dopisanie własnego nagłówka DTD i dołączenie go do pierwszej linii dokumentu (linii z nagłówkiem DOCTYPE). Własne nagłówki DTD można na przykład tworzyć poprzez skopiowanie i zmodyfikowanie nagłówka DTD HTML4.

Nie róbcie tego! Dokumenty muszą posiadać właściwe znaczenie i poprawną składnię. SGML oraz XML definiują jedynie składnię. HTML oraz XHTML definiują znaczenie. Jeżeli zaczniecie dodawać elementy niezdefiniowane przez standardy, ich znaczenie będzie zrozumiałe tylko dla was, a za 20 czy 50 lat nawet wy przestaniecie je rozumieć…

Oczywiście możecie eksperymentować, na przykład przy opracowywaniu przyszłych formatów sieciowych, ale w pozostałych przypadkach nie należy wykorzystywać własnych elementów.

W3C Activities Tech. reports Translations Software Site index Search

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster

Find out more about our simple API for biohacking coupons online